Σύγχρονης μεθοδολογίας συστήματα προσδιορισμού της αναπνοής του εδάφους Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εδαφολογικά Σύγχρονης μεθοδολογίας συστήματα προσδιορισμού της αναπνοής του εδάφους

Κατηγορίες


Πρόκειται για σύγχρονης τεχνολογίας όργανο μέτρησης της ανταλλαγής του διοξειδίου του άνθρακα, στην επιφάνεια του εδάφους. Το όργανο διαθέτει αναλυτή CO2, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του θαλάμου μέτρησης. Ο σχεδιασμός του οργάνου επιτρέπει την έκθεση της μετρούμενης επιφάνειας στις φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος, μεταξύ των μετρήσεων. Ο χειριστής προγραμματίζει τον ρυθμό μέτρησης του για μετρήσεις με την τεχνική του κλειστού, ή του ανοικτού θαλάμου. Η συσκευή είναι πλήρως προγραμματιζόμενη. Οι μετρήσεις καταγράφονται σε μνήμη τύπου flash . Στο όργανο μπορούν να συνδεθούν και άλλα αισθητήρια, όπως υγρασίας εδάφους, θερμοκρασίας, κτλ. Μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα 32 όργανα ώστε να λαμβάνονται ταυτόχρονα μέχρι και 32 μετρήσεις σε διαφορετικά σημεία.