Φορητά Όργανα Γενικής Χρήσης Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Φορητά Όργανα Γενικής Χρήσης

Κατηγορίες


 • Θερμογραφικές Κάμερες

 • Φορητά Ηχόμετρα

 • Αισθητήρια και όργανα μέτρησης πίεσης, ροής υγρών και αερίων

 • Αυτόνομα όργανα μέτρησης ραδιενεργών ακτινοβολιών

 • Αισθητήρια μέτρησης ραδιενεργών ακτινοβολιών με έξοδο για ψηφιακό καταγραφικό (data-logger)

 • Φορητοί ψηφιακοί και αναλογικοί μετρητές Ραδιενέργειας (GM)

 • Φορητά GPS

 • Πυξίδες – Κλισίμετρα

 • Κιάλια και τηλεσκόπια

 

 • Όργανα μέτρησης ύψους αντικειμένων (δένδρων, κτηρίων, κτλ)

 • Αποστασιόμετρα, οπτικά και με laser

 • Όργανα μέτρησης Υγρασίας Ξύλου

 • Αλτίμετρα

 • Μετρητικά όργανα διαστάσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα)

 • Στερεοσκόπια αεροφωτογραφιών

 • Φορητοί μετρητές μαγνητικού πεδίου

 • Όργανα – εξαρτήματα ασφάλειας προσωπικού

 • Modem μετάδοσης και λήψης δεδομένων με UHF

 • Βαρύμετρα

 • Όργανα μέτρησης μαγνητικού πεδίου της γης σε 1 ή 3 διαστάσεις

 • Όργανα ένδειξης ηλεκτρικών μεγεθών για συστήματα αυτοματισμού