Εκπαιδευτικά Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εκπαιδευτικά

Κατηγορίες


ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

 • Φυσιολογίας ανθρώπου
 • Οργάνων και τμημάτων οργάνων ανθρώπινου σώματος
 • Ζώων
 • Οργάνων ζώων
 • Εντόμων
 • Φυτών και τμημάτων φυτών
 • Χάρτες φυσιολογίας ανθρώπου, ζώων, φυτών

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 • Εκπαιδευτικά CDs ανθρωπολογίας, οικολογίας, βιολογίας, ζωολογίας, κτλ.
 • Προετοιμασμένα slides μικροσκοπίου και σειρές slides
 • Διαφάνειες για προβολή
 • Slides φωτογραφιών
 • Ομοιώματα ανθρώπινου σώματος για πρακτική εξάσκηση φοιτητών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Καταγραφή μετρήσεων
 • Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός
 • Μηχανική
 • Οπτική
 • Θερμότητα και θερμοδυναμική
 • Ατομική και Πυρηνική Φυσική
 • Κενό
 • Ιστορικά πειράματα
 • Ακουστική και θεωρία κυμάτων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ