Διάφορα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Διάφορα

Κατηγορίες


Σταθμήμετρα γεωτρήσεων

Yψηλής ποιότητας σταθμήμετρα με επιπεδη ταινία ή με ομοαξονικό στρογγυλόκαλώδιο. Οπτικό και ηχητικό σήμα. Μήκος ταινίας από 15 ως 800 μέτρα

Συστήματα ελέγχου σωληνώσεων γεωτρήσεων

Πρόκειται για φορητά όργανα με υπερήχους, τα οποία, ελέγχουν την συνέχεια της σωλήνωσης της γεώτρησης.

Υποβρύχιες κάμερες γεωτρήσεων

Πλήρη συστήματα ελέγχου γεωτρήσεων με κάμερες.

Δειγματολήπτες πυθμένα

Βυθόμετρα και συστήματα χαρτογράφησης πυθμένα.

Αισθητήρες Θολότητας

Συστήματα λήψης προφίλ ανοιχτών και υπογείων υδάτων (CTD, κτλ.)

Σταθμοί επιτήρησης ακτών και καταγραφής ποιοτικών παραμέτρων

Το σύστημα μετρά και καταγράφει το pH,το διαλυμένο οξυγόνο, την αγωγιμότητα,την θερμοκρασία καθώς επίσης την παρουσία και το πάχος πετρελαιοειδών. Σε περίπτωση ανίχνευσης πετρελαιοειδών (ή / και υπέρβασης ορίων των άλλων παραμέτρων), το σύστημα στέλνει αυτόματα SMS με την περιγραφή του συναγερμού. Η επικοινωνία γίνεται με τηλεμετρία GPRS.

Συστήματα εντοπισμού πετρελαιοειδών σε γεωτρήσεις

Το σύστημα μέσω αισθητήρων υπερύθρων εντοπίζει την διαφοροποίηση τηςοπτικής συμπεριφοράς του νερού και δίνει σήμα συναγερμού.

Όργανα ένδειξης και ρύθμισης pH, αγωγιμότητας, διαλυμένου οξυγόνου σε δεξαμενές

Συσκευές παραγωγής όζοντος

Φορητά / Εργαστηριακά / Τσέπης

όργανα για μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων νερού (pH, αγωγιμότητα, θολότητα, θερμοκρασία, κτλ).

Απλά χρωματομετρικά κιτς, για γρήγορη εκτίμηση συγκέντρωσης ιόντων. Τα κιτς είναι οπτικά και δεν χρειάζονται όργανο για την ανάγνωση των μετρήσεων.

Χρωματόμετρα/ Φασματοφωτόμετρα

Φορητά και εργαστηριακά Φασματοφωτόμετρα / χρωματόμετρα. Παρέχουν γρήγορη, ψηφιακή, φωτομετρική ανάλυση για πάνω από 40 από τις πιο σημαντικές παραμέτρους, σχετικές με την ποιότητα του νερού. Μερικές από τις παραμέτρους που μπορούν να μετρήσουν τα φωτόμετρα είναι: Ammonia, Bromine, Free Chlorine, Total Chlorine, Chlorine Dioxide, Copper, Cyanide, Fluoride, Ca Hardness, Mg Hardness, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Nitrate, Nitrite, Phosphate, Phosphorus, Zinc.