Έργα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Έργα


Δίκτυο Αυτόματων Τηλεμετρικών Περιβαλλοντικών Σταθμών.

Για τον Βουλγάρικο σύνδεσμο διάδοσης τεχνολογιών και καινοτομίας (Βάρνα).

Ένας από τους πληρέστερους πλωτούς τηλεμετρικούς σταθμούς.

Δίκτυο 17 Αγρομετεωρολογικών σταθμών.