Αναλυτής CO2 μόνιμης λειτουργίας Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Ποιότητα Αέρα Αναλυτής CO2 μόνιμης λειτουργίας

Κατηγορίες


Υψηλής ακρίβειας αναλυτής / monitor του διοξειδίου του άνθρακα. Ειδικά κατασκευασμένος για μόνιμη λειτουργία σε θερμοκήπια. Ο αισθητήρας δεν είναι αναλώσιμου τύπου. Συγκεκριμένα η συσκευή διαθέτει αισθητήρα υπέρυθρου, διπλού μήκους κύματος (NDIR). Διαθέτει ενσωματωμένη αντλία δειγματοληψίας. Διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων για την επιτόπου ανάγνωση των μετρήσεων. Διαθέτει Γραμμική έξοδο 0 - 20mA για την σύνδεση του σε Data Logger. Επίσης διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση των μετρήσεων. Το περίβλημα είναι βαθμού προστασίας IP 54. Διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού με αντίστοιχα ενδεικτικά LEDs.

Υψηλής ακρίβειας αναλυτής / monitor του διοξειδίου του άνθρακα. Ειδικά κα- τασκευασμένος για μόνιμη λειτουργία σε θερμοκήπια. Ο αισθητήρας δεν είναι ανα- λώσιμου τύπου. Συγκεκριμένα η συσκευή διαθέτει αισθητήρα υπέρυθρου, διπλού μήκους κύματος (NDIR). Διαθέτει ενσω- ματωμένη αντλία δειγματοληψίας. Διαθέ- τει οθόνη υγρών κρυστάλλων για την επι- τόπου ανάγνωση των μετρήσεων. Διαθέτει Γραμμική έξοδο 0 - 20mA για την σύνδεση του σε Data Logger. Επίσης διαθέτει αυτό- ματη αντιστάθμιση των μετρήσεων.

Το περίβλημα είναι βαθμού προστασίας IP

54.   Διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα όρια συνα- γερμού με αντίστοιχα ενδεικτικά LEDs.