Δοκιμή Υλικών Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εργαστηριακά Δοκιμή Υλικών

Κατηγορίες


Τσιμέντο - Πετρώματα

 • Λήψη δειγμάτων
 • Χημικά tests
 • Μέτρηση λεπτότητας
 • Έλεγχος συνοχής
 • Περιεχόμενος αέρας / πυκνότητα
 • Όργανα κατασκευής δειγμάτων
 • Έλεγχος σε κάμψη και συμπίεση
 • Μέτρηση ειδικού βάρους 
 • Λείανση και κοπή δειγμάτων
 • Μηχανές συμπίεσης δειγμάτων

 • Τριαξονικές δοκιμές 
 • Έλεγχος απορροφητικότητας νερού
 • Διαπερατότητα αέρα
 • Μέτρηση συστολής
 • Μέτρηση πάχους
 • Μετρήσεις με υπερήχους
 • Συστήματα κρούσης / ηχούς
 • Κοπή / λείανση πετρωμάτων
 • κ.α.

Έδαφος

 • Προετοιμασία δειγμάτων
 • Κατάταξη δειγμάτων
 • Μέτρηση περιεχόμενης υγρασίας
 • Υπολογισμός του υγρού ορίου
 • Υπολογισμός ορίου πλαστικότητας 
 • Υπολογισμός γραμμικής συστολής
 • Στερεοποίηση εδάφους
 • Δοκιμές C.B.R.
 • Μηχανές πολλαπλών δοκιμών
 • Δοκιμές κρούσης
 • Μετρήσεις πυκνότητας επιτόπου
 • Διαπερατότητα
 • Μέτρηση αντοχής σε διάβρωση
 • Δονητές κοσκίνων και κόσκινα
 • κ.α.

Ασφαλτικά

 • Ανάλυση μειγμάτων
 • Ποσοτική εξαγωγή
 • Αυτόματη εξαγωγή
 • Συσκευή Marshall compaction
 • Αντίσταση στην πλαστική παραμόρφωση 
 • Nottingham Asphalt test
 • Gyrocomp

Μέταλλα

 • Συσκευές κοπής μεταλλικών δοκιμίων
 • Συσκευές λείανσης μεταλλικών δοκιμίων
 • Μεταλλογραφικά μικροσκόπια
 • Κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών