Δειγματολήπτες Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εδαφολογικά Δειγματολήπτες

Κατηγορίες


  • Δειγματολήπτες Αδιατάρακτου εδαφικού δείγματος.
  • Set δειγματοληπτών αδιατάρακτου εδαφικού δείγματος.
  • Δειγματολήπτες διαταραγμένου δείγματος.
  • Set δειγματοληπτών διαταραγμένου εδαφικού δείγματος.

  • Δειγματολήπτες εδαφικού νερού με ανοξείδωτο χάλυβα αντί κεραμικής κάψας μύζησης και βοηθητικό εξοπλισμό.
  • Εδαφοτρύπανα χειροκίνητα.
  • Εδαφοτρύπανα μηχανοκίνητα.