Σταθμοί – δίκτυα συνεχόμενης μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Σταθμοί – δίκτυα συνεχόμενης μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων

Κατηγορίες


Σταθμοί και πλήρη δίκτυα συστημάτων συνεχόμενης μέτρησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης ποιοτικών (όπως pH, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο, Redox, θολότητα, θερμοκρασία, συγκεντρώσεις νιτρικών, φωσφορικών, κτλ) και ποσοτικών (στάθμη, ταχύτητα ροής, παροχή) παραμέτρων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, υποστηριζόμενα από λογισμικά αυτό ματης διαχείρισης τους. Τα περισσότερα των συστημάτων είναι ενεργειακά αυτόνομα. Η εταιρεία μας όντας πρωτοπόρος και με βαθιά γνώση και εμπειρία, έχει εγκαταστήσει σταθμούς και δίκτυα τόσο στην  Ελληνική επικράτεια όσο και σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια κτλ.).