Κατηγορίες


Θερμοκρασίας - Υγρασίας Αέρα, Ταχύτητας – Διεύθυνσης Ανέμου, Βαρομετρικής πίεσης, Βροχής, Ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων παραμέτρων.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, καθώς επίσης και για την αποστολή αναλυτικής προσφοράς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@scientact.com.gr ή να στείλετε απευθείας ζήτηση.